Tietoa

Toimintatapani ja työni arvot

Asiakkaan kuunteleminen, kiireetön kohtaaminen sekä turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen ovat tärkeitä arvoja ja kantavia ajatuksia työssäni. Jokaisessa tapaamisessa haluan pysähtyä aitoon läsnäoloon, ohjaten asiakasta itsensä kuuntelemiseen ja omien tarpeiden tunnistamiseen. Terapian toteuttaminen on asiakkaan ja terapeutin välistä yhteistyötä, jonka keskiössä on asiakkaan oma kokemus ja oman elämänsä asiantuntemus. Asiakkaan elämäntilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja terapian tavoitteet mietitään yhdessä hänen tarpeisiin ja voimavaroihin sopiviksi. Fysioterapeutin tehtävänä on tarjota ammatillinen asiantuntemus, johon nojaten etsitään asiakkaalle sopivia ja hänen arjessaan toimivia keinoja. Yksittäisen käynnin sisältö sovitetaan aina asiakkaan sen hetkiseen tilanteeseen ja vointiin sopivaksi.

Työssäni haluan olla tukemassa kokonaisvaltaista arjen hyvinvointia, niin kuntouttavassa kuin ennaltaehkäisevässä mielessä. Oman kehon äärellä syntyy pieniä huomioita ja oivalluksia, joista voi kasvaa suuria voimavaroja arkeen!

Ammatillinen polku

Kipinän ammattiini sain lukion jälkeen vuonna 1995 työskennellessäni vapaaehtoisena fysioterapia-klinikan avustajana Israelissa. Puolen vuoden työjakson jälkeen kouluttauduin Suomessa hierojaksi ja palasin samalle klinikalle hierojan tehtäviin. Rakkaus kuntouttavaan työhön syttyi neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneen israelilaisen fysioterapeutin ohjauksessa. Suomeen palattuani pääsin opiskelemaan fysioterapiaa ja valmistuin vuonna 2001 Helsingin ammattikorkeakoulusta. Jo opiskeluaikana psykofyysinen lähestymistapa tuntui omalta ja siitä lähtien se on ollut näkökulmani kaikkeen työhöni fysioterapettina.

Fysioterapeutin urani aloitin neurologisessa kuntoutuskeskuksessa, jossa työskentelin liikunta- ja kehitysvammaisten lasten ja aikuisten sekä neuropsykiatristen nuorten kuntoutujien parissa. Työn ohella suoritin NDT-Bobath -terapeutin opinnot eli neurologisen erikoistumiskoulutuksen. Vuonna 2013 siirryin työhön psykiatriseen hoito- ja kuntoutuskotiin, jonka asiakkaat ovat nuoria aikuisia psykiatrisia- ja päihdekuntoutujia. Psykofyysiseen fysioterapian täydennysopinnot tein Tampereen ammattikorkeakoulussa. Työn ohessa kouluttautuminen alan kursseilla ja koulutuspäivillä on minulle luonnollinen osa fysioterapeutin ammattitaidon kehittämistä sekä ammatillisen kipinän säilyttämistä.

Elokuussa 2018 perustin Fysioterapia Hertan Kouvolaan ja siitä alkaen olen työskennellyt päätoimisesti yrittäjänä. Koko yrittäjyyteni ajan olen toiminut yksityisenä psykofyysisen fysioterapian palveluntuottajana hoitaen Kymsoten maksusitoumuksilla lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, nuorisopsykiatrian, kuntoutus- ja kipupoliklinikan sekä erityishuollon poliklinikan asiakkaita. Toinen suuri asiakasryhmä ovat olleet mm. pitkittyneistä kivuista, univaikeuksista ja uupumusoireista kärsivät yksityisasiakkaat. Monet myös tulevat rentoutumaan ja oppimaan hyvinvoinnin työkaluja jo ennen kun suurempia jaksamisen haasteita on päässyt syntymään. Vuoden 2021 alusta olen ollut mukana myös kouvolalaisen Kymiterveys Oy:n fysioterapia-, työterveys- ja mielitiimeissä. Kuntouttavan työn ohella olen tehnyt ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia tukevaa ohjausta esim. työhyvinvointiin sekä mielen ja kehon hyvinvointiin liittyvien koulutusten ja workshoppien muodossa.

Psykofyysisen fysioterapian kehittämistyötä olen tehnyt vuodesta 2018 alkaen Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistyksen, PSYFY ry:n hallituksen jäsenenä. Pääasiallinen toimeni on ollut yhdistyksen PSYFY-lehden toimittaminen, mutta hallituksen jäsenenä olen myös päässyt osallistumaan mm. yhdistyksen koulutusten sekä alan kansainvälisen konferenssin järjestämiseen. On ollut hienoa olla mukana valtakunnallisessa ja kansainvälisessäkin psyfy-kollegojen verkostossa ja nähdä se valtava erikoisosaamisemme arvostuksen ja kysynnän kasvu, mikä työurani ja hallitusvuosieni aikana on tapahtunut.

Ammatilliset haaveeni liittyvät erityisesti kuormittumista ennaltaehkäisevän ja arjen hyvinvointia tukevan työn kehittämiseen. Erityisesti sydämelläni on nuorison ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen ja kuormittumisen ennaltaehkäiseminen. Joitakin luentoja olen lukiolaisille pitänyt ja aiheesta on ollut keskustelua useamman oppilaitoksen edustajan kanssa. Kun kehollisia säätelykeinoja ja hyvinvoinnin taitoja opitaan ajoissa, työelämään valmistuu itsestään huolehtivia ja hyvinvoivia työntekijöitä.

Psykofyysinen fysioterapia

Mitä on psykofyysinen fysioterapia?

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen asiakkaan elämän eri osa-alueet kokonaisvaltaisesti huomioiden. Se on myös viitekehys, joka sopii kaikkeen fysioterapiatyöhön. Työskentelyn perustana on ymmärrys mielen ja kehon yhteydestä ja vuorovaikutuksesta. Tunteet heijastuvat kehoon ja kokemukseen siitä, kehon tuntemukset taas vaikuttavat tunteisiin ja ajatuksiin. Psykofyysisessä fysioterapiassa opitaan ja oivalletaan kokemuksen kautta. Terapiassa pysähdytään kehollisten tuntemusten ja kokemusten sekä niistä nousevien tunteiden, ajatusten ja oivallusten äärelle. Terapia on asiakkaan ja terapeutin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, jossa asiakasta autetaan löytämään itselleen sopivia ja arjessa toimivia keinoja kuntoutumiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Psykofyysinen fysioterapia voi mm.
 • auttaa vahvistamaan kehotietoisuutta ja oman kehon tuntemusta, reaktioiden ja tunteiden tunnistamista ja sitä kautta itsetuntemusta
 • tukea oman myönteisemmän kehosuhteen ja minäkuvan kehittymistä
 • auttaa löytämään turvallisemman ja varmemman kontaktin itseensä ja kehoonsa, omaan tapaan olla ja liikkua
 • auttaa oppimaan kehollisia keinoja esimerkiksi stressin, kivun ja vireystilan säätelyyn sekä unenlaadun parantamiseen
 • ohjata löytämään yksilöllisesti sopivia liikkumisen ja rentoutumisen tapoja sekä säätelemään kuormitusta ja palautumista parempaan tasapainoon

Mitä psykofyysisessä fysioterapiassa tehdään?

Psykofyysinen fysioterapia voi sisältää mm.
 • erilaisia liikeharjoituksia ja kehonhuoltoa
 • hengitystä tasapainottavaa ohjausta
 • kehotietoisuutta ja kehonhahmotusta vahvistavia harjoitteita
 • vuorovaikutusharjoituksia
 • mielikuvatyöskentelyä
 • rentoutumisen ja rauhoittumisen ohjausta
 • rauhoittavaa kosketusta ja pehmytkudoskäsittelyjä

Terapiaan kuuluu myös ohjauskeskustelua ja neuvontaa tilanteen ja tarpeen mukaan. Keskustelun tarkoituksena on mm. lisätä ymmärrystä kehollisen oireiden syistä, mikä helpottaa oireiden aiheuttamaa huolta. Yhdessä voidaan pohtia, miten opittuja keinoja voi soveltaa omaan arkeen. Tärkeää on myös kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemus, mikä monesti jo osaltaan lievittää jännitteitä kehossa.

Kenelle?

Psykofyysinen fysioterapia sopii kaikenikäisille ja monenlaisiin elämäntilanteisiin. Vastaanotolle voi tulla pidempikestoiseen kuntoutukseen tai lyhyelle hyvinvointia tukevalle ohjausjaksolle. Jo yksittäinen käynti tuo arkeen palauttavan hengähdyshetken ja ehkäpä jonkin tärkeän oivalluksen.

Terapiasta voi saada apua esimerkiksi:
 • hyvinvointiin, työssä ja arjessa jaksamisen tukemiseen
 • stressin ja kuormituksen säätelyyn
 • stressiperäiseen oireiluun, esim. ruuansulatus- ja suolistovaivat
 • jännittyneisyyteen ja uupumukseen
 • hengityksen häiriöihin
 • uniongelmiin ja unen laadun parantamiseen
 • perusliikkumisen ja kehonhahmotuksen ongelmiin
 • kivun lievittämiseen ja hallintaan erilaisissa kiputiloissa
 • ahdistukseen ja paniikkioireisiin
 • traumoista toipumiseen ja post-traumaattiseen stressireaktioon
 • syömishäiriöiden hoitoon
 • erilaisiin mielenterveyden ongelmiin
Kaikissa tilanteissa etsimme yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisesti sopivan terapiasisällön ja - keinot. Olet lämpimästi tervetullut, itseäsi varten!
asas