Tietoa

Hertta

Olen 42-vuotias fysioterapeutti Kouvolasta. Valmistuin fysioterapeutiksi Helsingin AMK:sta 2000-luvun alussa, opiskeltuani sitä ennen hierojaksi.

Fysioterapeutin urani aloitin neurologisessa kuntoutuskeskuksessa, työskennellen eri ikäisten liikunta- ja kehitysvammaisten asiakkaiden parissa. Työn ohella erikoistuin neurologiseen kuntoutukseen. Vuodesta 2013 alkaen olen työskennellyt nuorille aikuisille suunnatussa psykiatrisessa kuntoutuskodissa, psykofyysisestä viitekehyksestä käsin. Psykofyysisen fysioterapian osaamista olen syventänyt Tampereen AMK:n täydennyskoulutuksessa sekä lyhyemmillä koulutuspäivillä.

Yksityisyrittäjänä aloitin elokuussa 2018. Yritykseni tarjoaa psykofyysistä fysioterapiaa sekä siihen liittyvää ohjausta eri ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Haluan olla osaltani tukemassa hyvinvointia ja jaksamista arjessa, niin kuntouttavassa kuin ennaltaehkäisevässä mielessä.

Työssäni minulle tärkeitä arvoja ovat luottamus ja ammatillisuus. Terapeuttina haluan panostaa kiireettömään ja aitoon läsnäoloon, jossa ihminen tulee kuulluksi. Pidän tärkeänä asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista ja huomioimista. Jokaisen vuorovaikutustilanteen ainutlaatuisuus puhuttelee minua.

Vapaa-ajalla minut löytää perheen parista, ystävän seurassa teekupin ääreltä tai toisaalta nauttimassa omasta ajasta ja hiljaisuudesta. Pidän luonnon kauneudesta ja sen valokuvaamisesta. Vietän mielelläni aikaa liikunnan, musiikin ja teatterin parissa. Perheeseeni kuuluu aviomies, kolme lasta sekä pieni valkoinen terrieri.

Psykofyysinen fysioterapia

Mistä on kyse?

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen, asiakkaan elämän eri osa-alueet kokonaisvaltaisesti huomioiden. Työskentelyn perustana on ymmärrys kehon ja mielen jatkuvasta vuorovaikutuksesta. Tunteet heijastuvat kehoon ja kokemukseen siitä, kehotuntemukset taas vaikuttavat tunteisiin ja ajatuksiin. Terapiassa pysähdytään kehollisten kokemusten sekä niistä nousevien tunteiden, ajatusten ja oivallusten äärelle. Keskeistä työskentelyssä on kokemuksellinen oppiminen. Psykofyysinen työskentely auttaa vahvistamaan kehotietoisuutta, reaktioiden ja tunteiden tunnistamista sekä sitä kautta itsetuntemusta. Asiakas voi oppia uusia keinoja esimerkiksi stressin, kivun ja vireyden säätelyyn sekä löytää itselleen sopivia tapoja liikkumiseen, rentoutumiseen ja palautumiseen.

Sisältö

Psykofyysinen fysioterapia sisältää mm. erilaisia liike-, hengitys-, kehotietoisuus- ja vuorovaikutusharjoituksia sekä mielikuvatyöskentelyä, rentoutumisen ohjausta ja pehmytkudoskäsittelyjä. Lisäksi osana ovat keskustelu, ohjaus ja neuvonta asiakkaan tarpeen mukaan. Yksittäisen tapaamisen ja koko fysioterapiajakson sisältö tavoitteineen suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen omista tarpeista ja voimavaroista käsin. Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan toteuttaa yksilökäynteinä sekä ryhmässä.

Kenelle?

Psykofyysisesta fysioterapiasta voi hyötyä yhtä lailla pidempiaikaista kuntoutusta tarvitseva, kuin henkilö, joka tahtoo panostaa työssä ja arjessa jaksamiseen.

Terapiasta voi saada apua esimerkiksi:

 • hyvinvoinnin ja arjessa jaksamisen tukemiseen
 • unihäiriöihin
 • stressioireisiin, jännittyneisyyteen ja uupumukseen
 • perusliikkumisen ja kehon tiedostamisen ongelmiin
 • pitkittyneisiin kiputiloihin ja kivunhallintaan
 • epätasapainoisen hengityksen aiheuttamiin oireisiin
 • mielenterveyden ongelmiin (esim. masennus, syömishäiriöt, ahdistuneisuus ja paniikkioireet)
 • traumoista toipumiseen ja post-traumaattisen stressireaktioon
 • Psykofyysinen ohjaus tarjoaa lisäksi sekä yksilöille että ryhmille hyviä keinoja työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseen.

  asas